Ζυγιστικά συστήματα

Ζυγιστικά συστήματα


Τομάσης Νικόλαος και Χαράλαμπος ΟΕ  Πάτρα
Κατασκευή ζυγιστικών συστημάτων,γεφυροπλάστιγγες,
ηλεκτρονικοί ζυγοί-πλάστιγγες